Aanvullende verzekering

Fysiotherapie wordt NIET vergoed uit de basisverzekering (op enkele uitzonderingen na, zie onder basisverzekering). Om fysiotherapie vergoed te krijgen heeft u een aanvullende verzekering nodig waarin fysiotherapie is opgenomen.

Of u zich wel of niet aanvullend wilt verzekeren bovenop de verplichte basisverzekering is een zaak van persoonlijke afweging. Verzekeraars hebben bij aanvullende verzekeringen géén acceptatieplicht, zoals die voor de basisverzekering wel geldt. Als verzekeraars vinden dat u een ‘te slecht risico’ bent, dan kunnen ze u voor een aanvullende verzekering weigeren of een hogere premie vragen.
Heeft u al een aanvullende verzekering, dan moet u dus wel even goed nadenken voordat u die opzegt. Als u later van gedachten verandert en weer ‘terug’ wilt naar de oude polis, kan het zijn dat dit dan niet meer lukt. En als u voor een aanvullende polis van zorgverzekeraar wilt veranderen, zeg dan uw huidige polis pas op nadát u elders een nieuwe heeft kunnen afsluiten.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) adviseert u om een aanvullende verzekering af te sluiten. U kunt ineens voor hoge kosten komen te staan, bijvoorbeeld bij de nasleep van een knieoperatie of een sportblessure etc.
Er zijn aanvullende verzekeringen voor bijvoorbeeld 9 of 18 fysiotherapiebehandelingen per jaar. Dat laatste varieert sterk per verzekeraar. Aan het einde van ieder kalenderjaar plaatsen wij een zorgpolis-advies op deze website zodat u ieder jaar, uw wellicht veranderende behoefte aan zorg, opnieuw kunt onderbrengen bij de zorgverzekeraar die voor uw situatie de beste voorwaarden bied.