Visie

Zernikeborgh Fysiotherapie biedt paramedische zorg aan cliënten die van de diensten van de praktijk gebruik maken.

De praktijk beschouwt zichzelf als een patiëntgerichte organisatie, die een goede bereikbaarheid, beschikbaarheid, toegankelijkheid, klachtafhandeling en adequate informatievoorziening kent.

Zowel curatieve als preventieve taken horen thuis in het werkpakket van de praktijk

De praktijk streeft ernaar door fysiotherapeutische behandeling en begeleiding de zelfredzaamheid van de patiënt/cliënt en mede daardoor zijn/haar kwaliteit van leven te optimaliseren.

Het zorgaanbod is afgestemd op de zorgvraag van de cliënt en sluit aan bij de vraag vanuit de cliënt en bij kennis die hierover in algemene zin gegenereerd wordt.