Jeroen Lansink - fysiotherapeut, master manuele therapie

Jeroen (1958) kwam in dit vak terecht door zijn interesse voor sport en bewegen. Hij was toen al chemisch laborant maar wilde daar niet in verder.

Nadat hij in 1985 in Enschede zijn diploma Fysiotherapie behaalde, is hij zich gaan specialiseren in de Manuele therapie. In eerste instantie door de opleidingen Manuele Therapie Marsman en Cyriax (in Antwerpen) te volgen en vervolgens de SOMT, te Amersfoort, waar hij in 1998 afstudeerde.
In maart 2013 behaalde hij aan de Saxion hogeschool te Enschede de titel Master Musculoskeletaal.

BIG-nummer: 19034297004