Valpreventie

Ieder jaar belanden circa 87.000 mensen van 55 jaar en ouder door een val in het ziekenhuis. De gevolgen van een val zijn voor ouderen vaak ernstig en niet zelden leidt een val tot een botbreuk. Het herstel kost (veel) tijd en het maakt dat ouderen angstig worden om naar buiten te gaan. Terwijl bewegen en naar buiten gaan juist belangrijke factoren zijn om als oudere gezond te blijven functioneren.

Het voorkomen van valpartijen verdient bij het ouder worden serieuze aandacht. U kunt daar zelf veel aan doen. Een veilig ingericht huis, aangepast gedrag, goed schoeisel en een goede conditie verkleinen het risico op een val aanzienlijk.
Goede voorlichting gericht op senioren, mantelzorgers en zorgprofessionals kan ook zeker bijdragen aan het terugdringen van valincidenten.

Het werken aan een goede conditie is echter de basis. Maar waaruit bestaat gezond en op de leeftijd en conditie afgestemd bewegen? Onzekerheid hierover is eerder regel dan uitzondering.
De (geriatrie) fysiotherapeut kan door middel van krachttraining, evenwicht- en stabiliteitstraining uw vertrouwen in uw lichaam doen terugkeren, zodat u weer durft te bewegen.