Basisverzekering

De basisverzekering is een verplichte zorgverzekering. Alle verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, dat wil zeggen dat iedereen die zich aanmeldt voor een basisverzekering door de verzekeraar zonder aanvullende voorwaarden moet worden toegelaten.
De kosten die vergoed worden uit de basisverzekering zijn voor alle basisverzekeringen gelijk. De basisverzekering vergoedt de "basis" zorgkosten, bijvoorbeeld de huisarts, medicijnen, spoedeisende hulp en ziekenhuisopnames.

Hoewel de kosten die vergoed worden uit de basisverzekering voor alle basisverzekeringen gelijk zijn, zijn de premies die u moet betalen voor de basisverzekering niet gelijk. De premie wordt deels bepaald door het soort basisverzekering die u kiest.

Naturapolis of restitutiepolis:
Er zijn twee soorten basisverzekeringen, een zg. naturapolis en een restitutiepolis. 
Bij een naturapolis heeft u geen volledige keuzevrijheid ten aanzien van de zorgverlener (arts, fysiotherapeut etc.). U krijgt alle kosten vergoed van zorgverleners welke een contract hebben met de betreffende zorgverzekeraar, binnen de dekking van de aanvullende verzekering. De kosten worden rechtstreeks vergoed door de verzekeraar aan de zorgverlener. Gaat u naar een andere zorgverlener dan krijgt u zelf een nota en krijgt u een deel vergoed (70-75%).
Een restitutiepolis is iets duurder maar biedt wel volledige keuzevrijheid ten aanzien van de zorgverlener, dus ook de kosten van zorgverleners waar de aanbieder van de restitutiepolis geen contract mee heeft afgesloten. De kosten worden door de zorgverlener aan u in rekening gebracht en u kunt de kosten vervolgens weer declareren bij uw verzekeraar. U moet de kosten dus voorschieten. Dit laatste geldt alleen voor zorgverleners die geen contract met uw verzekeraar hebben afgesloten.

Wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering?
ZEER BEPERKT oftewel vrijwel niet. Laat u niet misleiden door reclame-uitingen van verzekeraars die fysiotherapie zonder verdere uitleg vermelden onder de vergoedingen uit de basisverzekering.
Fysiotherapie die wordt vergoed uit de basisverzekering wordt beperkt tot de onderstaande vergoedingen:

- fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar

- artrose knie of heup, de eerste 12 behandelingen

- bekkenfysiotherapie bij urine continentie tot en met de negende behandeling

- fysiotherapie voor chronisch zieken vanaf de 21ste behandeling.
  Of u behoort tot de groep chronisch zieken waarvoor de behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21ste behandeling kunt u nalezen op onderstaande website:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/geldigheidsdatum_23-03-2015#Bijlage1