Nekklachten

Nekklachten

De nek bestaat uit 7 nekwervels. Tussen de wervels zitten tussenwervelschijven. Deze tussenwervelschijven fungeren als de schokdempers van de nek. De nekwervels maken onderdeel uit van de wervelkolom, welke in totaal 33 wervels bevat.

De spieren van de nek hebben vaak 2 verschillende functies:
Ze zorgen voor stabiliteit van de ene wervel ten opzichte van de andere.
Ze zorgen voor beweging van de nek of het hoofd.

Dit is belangrijk om te weten: je kunt je voorstellen dat wanneer de stabiliserende spieren niet sterk genoeg zijn, de bewegingen van de nek of hoofd niet goed uitgevoerd kunnen worden. Dit kan leiden tot (hardnekkige) klachten.

Ongeveer 70% van de mensen heeft in de loop van zijn leven last van nekklachten. Tot 40% van de bevolking lijdt naar schatting in de loop van een jaar aan nekpijn. En 10-20% van de bevolking heeft op een bepaald moment nekpijn.
Conclusie: nekpijn heeft een aanzienlijk effect op de kwaliteit van leven van vele mensen, zowel tijdens hun werk als bij andere activiteiten in het dagelijks leven.

Slijtage (artrose) van de nekwervels

Slijtage in de nek ontstaat doordat de tussenwervelschijven tussen de wervels steeds dunner worden. Hierdoor kan het voorkomen dat 2 wervels elkaar gaan raken. Dit is een pijnlijk gevoel. Daarnaast wordt slijtage gekenmerkt door een stijf gevoel bij bewegen, vooral na een periode van rust (bijvoorbeeld ’s ochtends).

Nekhernia

Bij een nekhernia puilt de kern van de tussenwervelschijf uit. Hierdoor kan druk ontstaan op de zenuwen en bloedvaten die er omheen liggen. Dit kan leiden tot klachten als pijn, tintelingen, een doof gevoel of krachtsverlies.

Wat mag je wel en niet doen?

Nekklachten worden in veel gevallen veroorzaakt door een verkeerde houding. Het is dus belangrijk om hier naar te (laten) kijken wanneer je nekklachten hebt.

Daarnaast is het bij nekklachten belangrijk om je nek wel in beweging te houden. Veel mensen zijn bang om te bewegen, maar dit is niet nodig. Wanneer je beweegt is het belangrijk dat je dit doet binnen je pijngrens. Bijvoorbeeld door rustig van links naar rechts te draaien en door omhoog en omlaag te kijken vanuit je nek en de nekspieren rustig te rekken. Daarnaast is het verstandig om regelmatig van (werk-)houding te wisselen. Zeker bij een zittend beroep is dit belangrijk.

Rondtollen met het hoofd is niet aan te raden.
 

Manuele therapie bij nekklachten

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij een verdieping van kennis opgedaan over het bewegen van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de mogelijke oorzaak van je nekklachten te beoordelen. Zo kan hij voor iedere persoon een oplossing op maat voorstellen.

Wanneer ga je naar een manueel therapeut bij nekklachten?

Klachten die een manueel therapeut kan behandelen zijn:
- hoofd- en nekpijn in combinatie met stijfheid van de wervelkolom;
- nek- en schouderklachten met uitstraling naar de arm(en);
- duizeligheid bij het bewegen van de nek;
- kaakklachten in combinatie met nekklachten;

Behandeling

Het doel van manuele therapie is het beter laten functioneren van de gewrichten en het goed laten gebruiken van je spieren om je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken.
Mobiliseren en manipuleren zijn twee effectieve behandelmethoden ter verlichting en voorkoming van pijn in rug en nek. Mobiliseren is een alternatieve behandelmethode voor manipuleren en andersom geldt dit ook. Mobiliseren kan worden omschreven als het met de hand uitoefenen van druk om zo de afzonderlijke gewrichten in beweging te brengen.

Manipuleren is een beheerste en snelle beweging van een gewricht, vaak gepaard gaand met een “hoorbare en/of voelbare klik”. Mobilisaties zijn even effectief gebleken als manipulaties.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van de pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Intake: snel duidelijkheid

Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan zijn en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je nek en aangrenzende gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld wat mogelijke oorzaken van je klachten zijn. Samen met jou beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut de aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg. Manueel therapeuten geven je te allen tijde het recht om af te zien van de voorgestelde behandeling.

Onderzoek voorafgaand aan het manipuleren van de nek

Voorafgaand aan het manipuleren van de nek zal de manueel therapeut onderzoeken of er mogelijk sprake is van een verhoogd risico op complicaties. Wanneer de manueel therapeut enige aanwijzing heeft dat er sprake is van een verhoogd risico, dan zal hij het toepassen van manipulaties als therapievorm van je nek geheel afraden. Het onderzoek kan de risico’s van manipuleren echter niet geheel uitsluiten. Onderzoek toont aan dat in zeer zeldzame gevallen* na het manipuleren van de nek ernstige complicaties optreden, zoals beschadiging van bloedvaten, met het eventuele risico op een beroerte of zelfs overlijden. Met name met het maken van bewegingen hoog in de nek worden deze zeldzame negatieve bij- en nawerkingen gerapporteerd. Ook bestaat er een geringe kans op beschadiging van de zenuwen, botten, spieren of bindweefsel. Het manipuleren van de nek kan ook enige druk op de armzenuwen veroorzaken. Manueel therapeuten zijn opgeleid om te weten waar en wanneer zij de techniek van het manipuleren kunnen toepassen. Zij zijn deskundig in het veilig en effectief toepassen van deze technieken. Als er ook maar de geringste aanwijzing is dat je risico loopt, zal de manueel therapeut andere behandeltechnieken voorstellen zoals bijvoorbeeld mobilisaties.

* De kans op ernstige complicaties wordt geschat tussen de 1/500.000 tot  1/5,8 miljoen manipulaties.