Samenwerking

Samenwerking (in een collegiale sfeer) leidt tot kwalitatief betere en doelmatige zorgverlening. De praktijk beoogt dan ook een integrale aanpak van gezondheidsproblemen, waar nodig of wenselijk wordt de zorg op elkaar afgestemd, zowel mono-disciplinair als multi-disciplinair.

 

Er wordt samengewerkt met de andere zorgaanbieders in de Zernikeborgh (kinderoefentherapeut, logopedisten, podotherapeut, diëtisten en Maartje) en met een 10-tal andere praktijken voor fysiotherapie, binnen de Fysiogroep Hengelo. De Fysiogroep Hengelo is opgericht om kennis, deskundigheid en ervaring te delen, gezamenlijke groeps- en beweegprogramma’s aan te bieden, te investeren in scholing, apparatuur en nieuwe voorzieningen, deel te nemen aan multidisciplinaire projecten en samen te werken aan kwaliteit.

 

Daarnaast is Zernikeborgh Fysiotherapie lid van de Fysiogroep Twente, een samenwerkings-verband wat is opgericht om diensten aan te bieden op concrete onderdelen van de praktijkvoering en het deelnemen aan zorggroepen. Zij coördineert de kennis en ervaring m.b.t. de oprichting en exploitatie van zorggroepen en beweegprogramma’s in Twente.