Kwaliteit

Om onze kwaliteit wat betreft patiƫntgerichte zorg en dienstverlening te kunnen optimaliseren ondernemen we een aantal activiteiten.
 
KNGF
De fysiotherapeuten van Zernikeborgh zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, www.bigregister.nl) en het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF, www.kngf.nl), de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen en richtlijnen van het KNGF.
 
Geriatriefysiotherapeuten en manueel therapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut en manueel therapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register. Vanaf 2015 is het Master niveau de entree-eis voor registratie in de CKR deelregisters geriatriefysiotherapie of manuele therapie. Geregistreerde geriatriefysiotherapeuten en manueel therapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.