Nieuws

Terug

Gezondheidsprofiel per gemeente beschikbaar

Het RIVM heeft een gezondheidsprofiel voor alle Nederlandse gemeenten gepubliceerd. Daarmee kan specifieke informatie over de volksgezondheid per gemeente vergeleken worden met het GGD-gemiddelde en met landelijke trends. De gemeentelijke gezondheidsprofielen zijn gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS. Een gezondheidsprofiel geeft o.a. demografische gegevens weer, zoals een geïndexeerde bevolkingsgroei, geboorteoverschot, migratiesaldo en bevolkingspiramiden. Ook zijn per gemeente verschillende gezondheidsdeterminanten opgenomen zoals roken, drinken, overgewicht en kunnen doodsoorzaken worden vergeleken. Ook de vaccinatiegraad en sociale ongelijkheid worden in grafieken weergegeven. Het gaat in de gezondheidsprofielen om bestaande gegevens die op gemeentelijk niveau bij elkaar zijn gezet. Zo is bijvoorbeeld de geografische informatie van www.volksgezondheidenzorg.infoontsloten vanuit gemeenten. Dit levert per gemeente een overzicht van beschikbare cijfers. Waar mogelijk zijn trends aangegeven. Zie www.rivm.nl/gemeentelijke-gezondheidsprofielen