Gezondheidscentrum Zernikeborgh

Vanaf 1 mei mogen we weer langzaam opstarten. In eerste instantie alleen voor cliënten/patiënten die niet kunnen wachten en vrij zijn van corona-verschijnselen. Telefonisch wordt bepaald of u behandeld mag worden of dat een consult via de telefoon of beeldscherm volstaat. Op onze nieuwspagina vindt u daarover de meest recente informatie. 

logopedie   fysiotherapie manuele therapie, ostheopathie, chiropraxie